** LEGALIZACIJA OBJEKATA **

Stručno i brzo vršimo izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na podučju cijele Hrvatske.

Rok podnošenja zahtijeva je 31.12.2012.

Popis ostalih usluga

 

Etažiranje građevine ili dioba je postupak koji se obavlja prije svih radnji kada se treba uspostaviti vlasništvo nad nekretninom ili dijelom nekretnine.

 

opširnije

Živite li SIGURNO I UDOBNO u Vašem stanu?

Gradi li se objekt po pravilima struke tj. prateći projektnu dokumentaciju, nadzire diplomirani inženjer građevine odnosno nadzorni inženjer

opširnije

Procjene obuhvaćaju sve vrste nekretnina: obiteljske kuće , stanove , lokale , urede , skladišta , građevinska zemljišta .

PROCJENE OBAVLJAMO NA PODRUČJU CIJELE HRVATSKE

opširnije