Sudska vještačenja u građevinarstvu

Građevinsko vještačenje na nekretninama obavlja sudski vještak diplomirani ing. građevine i daje svoje stručno mišljenje :

  • Procjena nekretnina sa snimkom trenutačnog stanja i trenutačne tržne vrijednosti
  • Procjena izvedenih građevinskih radova (tehnička i financijska kontrola)
  • Procjena građevinskih radova koje tek treba obaviti
  • Pregled izvedenih radova , upoznavanje sa nepravilnostima i savjetovanje pri njihovom otklanjanju
  • Stručni pregled i izmjera kod preuzimanja novih stanova , popis nedostataka koji se moraju otkloniti
  • Kvaliteta i količina izvedenih građevinskih radova te utvrđivanje nedostataka, kao i rješenja za njihovo uklanjanje
  • Uvidom u dokumentaciju (građevinska knjigu, dnevnik ) radimo analizu oštećenja na objektu

Građevinska vještačenja obavlja diplomirani inženjer građevine - građevinski sudski vještak imenovan od Trgovačkog suda.

Popis ostalih usluga

 

Etažiranje građevine ili dioba je postupak koji se obavlja prije svih radnji kada se treba uspostaviti vlasništvo nad nekretninom ili dijelom nekretnine.

 

opširnije

Živite li SIGURNO I UDOBNO u Vašem stanu?

Gradi li se objekt po pravilima struke tj. prateći projektnu dokumentaciju, nadzire diplomirani inženjer građevine odnosno nadzorni inženjer

opširnije

Procjene obuhvaćaju sve vrste nekretnina: obiteljske kuće , stanove , lokale , urede , skladišta , građevinska zemljišta .

PROCJENE OBAVLJAMO NA PODRUČJU CIJELE HRVATSKE

opširnije